Beste Sport Xtreme leden,

Bij Sport Xtreme streven we ernaar om duidelijke en eerlijke voorwaarden te bieden voor onze diensten. Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw lidmaatschap bij Sport Xtreme:

1. Lidmaatschap

1.1 Door lid te worden van Sport Xtreme stemt u in met deze algemene voorwaarden.

1.2 Uw lidmaatschap bij Sport Xtreme is persoonlijk en niet overdraagbaar.

1.3 Het lidmaatschap kan op elk moment worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn zoals vermeld in ons opzegbeleid.

2. Betalingen

2.1 De lidmaatschapskosten worden zoals overeengekomen in rekening gebracht volgens het door u gekozen betalingsplan.

2.2 Betalingen dienen op tijd te worden voldaan volgens de vastgestelde betalingsvoorwaarden.

2.3 Sport Xtreme behoudt zich het recht voor om lidmaatschapskosten te wijzigen met voorafgaande kennisgeving aan de leden.

3. Annulering en restitutie

3.1 Annulering van lidmaatschap dient schriftelijk te worden ingediend bij Sport Xtreme.

3.2 Restitutie van lidmaatschapskosten is alleen mogelijk volgens ons restitutiebeleid zoals vermeld op onze website.

4. Gedrag en veiligheid

4.1 Leden dienen zich te houden aan de huisregels en instructies van Sport Xtreme voor een veilige en respectvolle sportomgeving.

4.2 Sport Xtreme behoudt zich het recht voor om leden de toegang te ontzeggen bij wangedrag of schending van de huisregels.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Sport Xtreme is niet aansprakelijk voor enige blessures of schade die voortvloeien uit deelname aan activiteiten bij Sport Xtreme, tenzij dit het gevolg is van nalatigheid van Sport Xtreme.

5.2 Leden zijn verantwoordelijk voor hun eigen persoonlijke eigendommen tijdens hun verblijf bij Sport Xtreme.

6. Wijzigingen in de voorwaarden

6.1 Sport Xtreme behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen met voorafgaande kennisgeving aan de leden.

6.2 Het voortgezette gebruik van de diensten van Sport Xtreme na wijzigingen van de voorwaarden vormt acceptatie van de gewijzigde voorwaarden.

Door lid te worden van Sport Xtreme, gaat u akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Met sportieve groet,

Sport Xtreme